Telefon: +607-2389699 / +6016-2945566

PINJAMAN
CAGARAN

  • Kami memberi jumlah pinjaman yang bernilai tinggi ke atas barangan cagaran anda. Kami akan menilai barang cagaran anda secara percuma, jika jumlah pinjaman dapat diterima oleh anda, wang tunai akan diberikan segera kepada anda bersama-sama dengan resit cagaran.

    Mohon Online

LANGKAH
PERMOHONAN

  • UNTUK PENCAGARAN

    Sila bawa barangan / dokumen anda yang ingin dicagarkan dan serahkan kepada kami untuk pengesahan.Kami akan menilaikan barangan cagaran anda dengan percuma.

  • UNTUK PENEBUSAN CAGARAN ANDA

    Untuk penebusan barang cagaran anda, sila bawa resit pinjaman yang telah dijelaskan, kami akan mengembalikan barang cagaran anda.